Portfolio of Margus Tamm

Katkestusest innovatsioonini

"protestivalid" ja disainiaktivism

Iga uuendus toob kaasa katkestuse. Isegi kui muutusest saadav kasu on suur ja selge, nõuab status quo muutmine pingutust; mõned asjad tuleb ümber vahetada, mõned oskused ümber õppida. Pole lihtne lahkuda oma mugavustsoonist, isegi kui see mugavustsoon polegi eriti mugav.
See kehtib mõlemat pidi – rahu rikkuvatest sündmustest võrsub tihtipeale innovatsioon. Võtkem näiteks hiljutine üleilmne karantiin: kogu maailmas paisati argielu pea peale, pandi ootele. Ent samal ajal võis disaini- ja arhitektuuriteemalistes netifoorumites, ajakirjades ja blogides näha mitte puhkepausi, vaid loominguliste arutelude plahvatuslikku kasvu: ettepanekuid – nii praktilisi kui ka utoopilisi – maailma ümberdisainimiseks ja nende uute raskustega toimetulemiseks.

*

Arutelu sellest, kuidas kogukondlikud protestiaktsioonid lükkavad käima uuendusi elukeskkonna kujundamises.

KUNST.EE 2022/3
5 lk

Kogu tekst