Portfolio of Margus Tamm

Kultuuri püramiidskeem

Spekulatiivne analüüs Maslow-Ponzi meetodil.

Teedrajava Ameerika päritolu psühholoogi Abraham Maslow' püramiid esitab inimvajaduste hierarhiat. Klassikalisel Maslow skeemil on 5 üksteisel asetsevat tasandit, kõige alumise baasi moodustavad füsioloogilised vajadused (toit, soojus, seks, uni jne), püramiidi tipus aga on eneseteostus, oma potentsiaali täielik realiseerimine.
Maslow' konstruktsioonis on palju küsitavusi, seda on ohtralt kritiseeritud, kuid skeem on jatkuvalt väga populaarne ja aktuaalne. Huvitaval kombel aga pole Maslow' skeemi üle käivas arutelus tähelepanu pööratud kõige ilmsemale – nimelt sellele, et tegu on püramiidskeemiga.

*

Müürileht, november
5 lk

Kogu tekst