Portfolio of Margus Tamm

Are We Not Drawn Onward to New Era

Joint exhibition with Marta Stratskas and Kristi Kongi
Tartu Artists House